Om Swedlock

SWEDLOCK

Swedlock AB utvecklar och marknadsför nyckelhanteringslösningar för företag och kommuner som hanterar ett stort antal nycklar i sin verksamhet. Swedlock AB har alltid fokuserat på godkända och säkra produkter med enkelt handhavande. Swedlock grundades 2007 av entreprenörer med mer än 35 års erfarenhet av att hantera avancerade låssystem i Svenska kommuner. De välbeprövade lösningarna har gjort Swedlock till marknadsledande inom sin nisch med fler än 45,000 levererade enheter till äldreomsorgsorgen i över 60 kommuner i Skandinavien.

LÄS MER

Idag erbjuder Swedlock AB både digitala och mekaniska lösningar av nyckelhanteringen för kommunens samtliga aktörer. Företaget är lokaliserat till Osby där huvuddelen av vår produktion och utvecklingsverksamhet finns. Med egen utveckling, egna låssmeder och egna montörer är Swedlock AB en komplett, trygg och etablerad leverantör med omfattande erfarenhet och kunskap kring nyckelhantering för kommuner och företag.

CERTIFIERADE, TESTADE OCH GODKÄNDA

Swedlock är certifierade enligt ledningssystemen ISO9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Vi strävar alltid att godkänna våra produkter enligt Stöldskyddsföreningens gällande normer för inbrottsskydd. I förekommande fall klassar vi även produkterna efter brandskyddsnormerna.

ATT UTVECKLAS I NÄRA SAMARBETE MED KUNDEN

Swedlock arbetar alltid med ständiga förbättringar och utvecklar våra produkter och systemlösningar i nära samverkan med våra kunder. Vi är alltid öppna för idéer som förbättrar funktionen och kundnöjdheten med våra produkter och system. Vårt mål är alltid att kunder skall känna sig nöjda och få bästa service och support. Vi har fått bevis på att vår ambition är rätt då verksamheten vuxit kraftigt under senare år och vår organisation har utvecklats för att ge ännu bättre support och leveranser. Vårt koncept att leverera ”nyckeln till staden” ligger i tiden då det ger en stor möjlighet till samordning och besparing inom den kommunala verksamheten.

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor.